8. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ
&
4. ULUSLARARASI ÇOCUK ve ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİSİ SEMPOZYUMU


20 Nisan Çarşamba 21 Nisan Perşembe 22 Nisan Cuma 23 Nisan Cumartesi 24 Nisan Pazar

23 NİSAN CUMARTESİ
  SALON 1 SALON 2 SALON 3
09:00 - 10:30 ORTAK PANEL 11
(CCNP-PD)

İlaç Geliştirme ve Psikofarmakolojide Önemli Denemeler Konusunda Avrupalı Denetleyici Görüşü
Moderatörler:
Serdar Dursun (CCNP-PD),
Feyza Arıcıoğlu (PD)


Psikofarmakolojide klinik ilaç araştırma planları ve yenilikleri hakkında denetleyicinin değerlendirmeleri
Arzu Güneş Granberg
(Tıbbi ürünler ajansı - İsveç)

Psikofamakolojide güncel Avrupa İlaç Ajansı/ CHMP bilimsel ve klinik yönergeleri; son güncellemeler ve değişiklikler
Dag Nilsson
(Tıbbi ürünler ajansı - İsveç)

Türkiye'de İlaç Ruhsatlandırma Yaklaşımları
Ali Alkan

(TC Sağlık Bakanlığı)

Nörobilimlerde inovatif ilaç keşif programı; Bir Türk ilaç firmasının deneyimleri
Hasan Ersin Zeytin
(Nobel İlaç)

PANEL 30

Çocuk ve Ergenlerde Kanabis ve Sentetik Kanabinoid Kullanım Bozuklukları
Moderatörler:

Tümer Türkbay,
Zeki Yüncü


Kanabis / sentetik kanabinoid kullanım bozukluklarının nörobiyolojisi
Kayhan Bahalı

Kanabis ve sentetik kanabinoid kullanım bozukluklarının klinik etkileri, tıbbi komplikasyonları, entoksikasyon ve yoksunluk bulguları
Hatice Güneş

Acil servis ve poliklinik koşullarında kanabis ve sentetik kanabinoid kullanım bozukluklarına tanı ve tedavi yaklaşımları
Arzu Çiftçi

Kanabis ve sentetik kanabinoidlerin neden olduğu psikiyatrik komplikasyonlar ve komorbidite durumlarında tedavi yaklaşımları
Gül Karaçetin

Soru & Cevap

PANEL 31

Psikiyatrik Bozukluklarda MiRNA Moleküllerinin Rolü ve Önemi
Moderatörler:
H. Murat Emül,
Hüseyin Güleç

Depresif bozukluklarda MiRNA'nın rolü ve önemi
Akif Camkurt

Şizofreni ve bipolar bozuklukta MiRNA rolü ve önemi
Taha Can Tuman

Anksiyete bozukluklarında MiRNAnın rolü ve önemi
Leman İnanç


Çocuk psikiyatrisinde MiRNA'nın yeri ve önemi
Çiğdem Yektaş

Demans ve diğer nörodejeneratif bozukluklarda MiRNA
Betül Özdilek

Soru & Cevap

12:00 - 13:00  
13:00 - 14:30 PANEL 34

Araştırmadan Kliniğe Şizofreni Tedavisinde Yolun Neresindeyiz?
Moderatörler:
Özcan Uzun,
Ömer Özbulut  

Uzun dönemde tedavi başarısı ve tedavi uyumu
Alp Üçok

Şizofrenide düşünce bozukluğunun iyileşme üzerine etkisi
Köksal Alptekin

Araştırmadan  kliniğe tedaviye dirençli şizofreni tedavisi: Yüksek doz klozapin veya antipsikotik kombinasyonları
Mesut Çetin

Araştırmadan kliniğe şizofreni tedavisinde psikososyal yaklaşımlar
Mustafa Yıldız

Soru & Cevap

PANEL 35

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Depresyonuna Farklı Bakışlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Moderatörler:
Fatih Ünal,
Özlem Özcan


Ergen depresyonu için Kanada’da bir birinci basamak eğitim programı: geliştirilmesi ve ayrıntılar
Stan Kutcher (CCNP)

Okullarda depresyon için ne yapılabilir? Sosyal emosyonel öğrenme çalışmaları ve risk grupları
Yankı Yazgan

İmmünoloji, depresyon ve tedaviye yansımaları
Özden Üneri

Major depresyon için biyolojik belirteçler ve genetik faktörler
Neşe Perdahlı Fiş
UZMANLA BULUŞMA 2

Alkol Kullanım Bozukluklarında Son Gelişmeler
Moderatör:

Hakan Coşkunol


Konuşmacı Bilgileri

Uzmanlar:
Alkol kullanım bozukluğu ve komorbidite
İlhan Yargıç

Bipolar ve anksiyete bozukluklarında AKB komorbiditesi
Cüneyt Evren

Soru & Cevap

16:00 - 16:30  
16:30 - 18:00 KONFERANS

Moderatörler:

Bengi Semerci,
Ali Sarper Taşkıran

Tikler, atmalar ve ötesi: araştırmalar Tourette bozukluğu ve ilişkili sorunların tedavisini nasıl aydınlatıyor?
Barbara Coffey

ORTAK PANEL 12
(CCNP-PD)

Elektronik Sağlık Bilgileri Çağında Hasta Verilerinin ve Gizliliğin Korunması: Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliğinde Son Gelişmeler
Moderatörler:
Andrew Greenshaw (CCNP)
Süheyla Çetin (Turkey)


Elektronik sağlık bilgileri çağında hasta verilerini korumak ve gizlilik
Andrew Greenshaw (CCNP)

Elektronik sağlık bilgilerinin korunması ve güvenliğinde son gelişmeler
Fatih Karayumak (Turkey)

Psikiyatride sağlık bilgilerinin korunmasına ilişkin medikolegal konular
Şakir Özen (PD)

Fayda/zarar oranı ile Türkiye'deki e-nabız uygulaması ve veri güvenliği
Mahir Ülgü ( Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Md. )

Soru & Cevap

 
18:00 - 18:30  
18:30 - 20:00 PANEL 38

Ruhsatlandırmadan Reçeteye Akılcı İlaç Kullanımı
Moderatör:
Rüstem Aşkın,
Cengiz Başoğlu

Avrupa Birliğinde’de ilaç ruhsatlandırmasında klinik değerlendirmeler
Arzu Güneş Granberg
(İsveç - Tıbbi Ürünler Ajansı)


İlaç satın alan kurum olarak Türkiye’de akılcı ilaç uygulamaları
Tuncay Alkan (SGK)

Türkiye'de antidepresan kullanım profili araştırması ve düşündürdükleri
Nazan Aydın
KURS 20
(CCNP-PD)

Tedaviye Dirençli Depresyonda Ketamin Uygulamaları
Moderatör:

Özcan Uzun
(PD)

Tedaviye dirençli depresyon olgularında ketamin uygulamalarının incelikleri
Serdar Dursun (PD-CCNP)

 

KURS 21

Konuşma Bozuklukları ve Kekemelik
Moderatör:
Tümer Türkbay

Konuşmacı Bilgileri

Konuşmada akıcılık ve bozukluklarına tedavi yaklaşımları
Tümer Türkbay

Konuşma Bozuklukları ve Kekemeliğin Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımları
Elvan İşeri

20:00 - 21:00 ÖDÜL TÖRENİ
&
KAPANIŞ OTURUMU

   
21:00 - 23:00 PD ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

Koordinatör:

Recep Tütüncü
  ŞİZOFRENİ ve DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR ÇALIŞMA GRUBU 

Koordinatör:
Özcan Uzun 

 Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

WS: ÇALIŞTAY - JS: ORTAK PANEL
PD: Psikofarmakoloji Derneği - WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - BAP: British Association for Psychopharmacology
CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology
PABH: The Psychiatric Association of Bosnia-Herzegovina
Marce Society, IBM