8. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ
&
4. ULUSLARARASI ÇOCUK ve ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİSİ SEMPOZYUMU


20 Nisan Çarşamba 21 Nisan Perşembe 22 Nisan Cuma 23 Nisan Cumartesi 24 Nisan Pazar

22 NİSAN CUMA
  SALON 1 SALON 2 SALON 3
09:00 - 10:30

ORTAK PANEL 6
(CCNP-BAP-AsCNP)

Depresyon: Nörobilimden Kliniğe
Moderatörler:

David Nutt (BAP),
Andrew Greenshaw (CCNP)

Depresyonun nörobiyolojik markerları
Andrew Greenshaw (CCNP)

Chronobiological aspects of depression: Implications for novel therapeutics
Yavuz Selvi (Türkiye)

Major depresif bozuklukta nörogörüntüleme markerları: serotonin taşıyıcısı ve hipokampüs hacmine odaklanma
Yuan-Hwa Chou (AsCNP)

Depresyon nörogörüntülemesinde gelişmeler
Danilo Arnone (UK)

ORTAK PANEL 7
(AsCNP-BAP-PD)

Bipolar Bozukluğun Gölgede Kalan Yüzleri
Moderatörler:
Allan Young (BAP)
Numan Konuk (PD)

Travmatik stres ve dissosiyasyon çalışmaları bipolar bozukluk için ne vaat ediyor?
Vedat Şar (Türkiye)

Bipolar bozuklukta dürtüsellik
Pınar Çetinay Aydın (Türkiye)

Bipolar bozukluğa eşlik eden anksiyete bozukluklarının sıklığı: bir metaanaliz
Hale Yapıcı Eser (Türkiye)

Bipolar bozuklukta DEHB gölgesi
Umut Mert Aksoy (Türkiye)

Soru & Cevap

PANEL 17

"Hırçın Çocuk": Çocuklarda Emosyonel Disregülasyonun Nörobiyolojisi, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Moderatörler:

Bengi Semerci (PD),
Emine Zinnur Kılınç

Emosyonel disregülasyonun nörobiyolojisi
Özlem Özcan

Emosyonların tanınması ve ifadesine gelişimsel bakış
Evren Tufan

Şiddetli duygudurum düzenleyememe: sık görülen bir bulgu mu yoksa başlı başına bir tanı mı?
Sarper Taşkıran

Cinsel istismara uğrayan ergenlerde dayanıklılık belirleyicileri: Emosyonel regülasyon mizaç, baş etme ve sosyal destek
Rahime Kaya Aldemir

Soru & Cevap

12:00 - 13:00  
13:00 - 14:30 ORTAK PANEL 8
(IBM-PD)

Bilgisayarlar Psikiyatrik Tanılamada Yardımcı Olabilir mi? Psikiyatride Biyomarker Bulma
Moderatörler:

M. Akif Ersoy (PD),
Gökay Alpak (PD)


Bilgisayarlar otomatik konuşma analizi ile şizofreni gelişimini öngörebilir mi?
Guillermo Cecchi (ABD)

Psikiyatride tanısal ve prognostik biyomarkerlar geliştirmek için makinelerin öğrenme teknolojisini kullanmak
Russ Greiner (Kanada)

Şizofreni için tanısal biyolojik geliştirmek için teknolojik gelişmeler
Irina Rish (ABD)

Psikiyatride yüz duygusu tanınması psikiyatri: bu bağlamda bilgisayarlar ne kadar katkıda bulunabilir?
H. Murat Emül (PD)

ORTAK PANEL 9
(PD-Bosna-Hersek Psikiyatri Derneği)

Beklenmeyen Gebelikler Moderatörler:

İlhan Yargıç (PD),
Izet Pajević (PABH)

En beklenmedik gebelik: gebelik inkarı
Oğuz Omay (Marce Society)

İstenmeyen gebeliklerde opioid bağımlılığı tedavisinde buprenorfin + nalokson kullanımı – Bosna-Hersek deneyimleri
Mevludin Hasanović (PABH)

Psikiyatrik bozukluklarda istenmeyen / plansız gebelikler
Elif Özcan (Türkiye)

Beklenmeyen gebelikler, beklenmeyen relapslar
Gökşen Yüksel (PD)

Soru & Cevap

WS 9

Ergenlikten Erişkinliğe Geçişte Tanısal ve Terapötik Sorunlar
Moderatör:

Serdar Dursun (PD-CCNP)

Ergenlikten erişkinliğe geçişte tanısal ve terapötik çelişkiler ve çözümleri
Barbara Coffey (USA)
16:00 - 16:30  
16:30 - 18:00 ORTAK PANEL 10


Obezite ve Yeme bozuklukları: Nörobilimden Sınıflandırmaya
Moderatörler:

Hans Wijbrand Hoek (Hollanda),
Atila Erol (PD)


Yeme bozukluklarının gelişiminde çevrenin rolü
Hans Wijbrand Hoek (Hollanda)


Obezitenin nörobilişsel etkileri ve bariatrik cerrahi
Güzin M. Sevinçer

Gece yeme sendromunun nöral mekanizmaları
Numan Konuk (PD)


Yeme bozukluklarının psikofarmakolojisi; etiyolojik etkileri
Asena Akdemir (Turkey)

Soru & Cevap

WS 10
(CINP-PD-WPA)

Bipolar Bozukluklar
Moderator:

Brian Leonard (CINP)

CINP programme on bipolar disorder
Brian Leonard (CINP)

Challenges for the Clinician
Angelos Halaris (WPA)

WS 11
(Marce Society-PD)


Perinatal Psikiyatride Vaka Yönetimi
Moderator:
Ian Brockington

Eğitmenler:
Ian Brockington
(Marce Society)
Oguz Omay
(Marce Society)
Nazan Aydın
(PD-Marce Society)
18:00 - 18:30    
18:30 - 20:00 WS 12

Madde Bağımlılığı

Moderator:
Cüneyt Evren (PD)

Bağımlılık: Beyindeki mekanizmalardan yeni tedavilere
David Nutt (BAP)
MÜNAZARA

Erişkin DEHB: Az Tanı Konuyor, Fazla Tanı Konuyor?
Moderatörler:

Cengiz Başoğlu,
M. Akif Ersoy

Az Tanı Konuyor
Hasan Herken

Fazla Tanı Konuyor
Figen Çulha Ateşçi

Soru & Cevap

KURS 13

Kişilerarası İlişkiler Sosyal Ritm Terapisi Kursu (KİPT_SRT)
Moderatör:

Haluk Savaş


Kişilerarası İlişkiler Sosyal Ritim Terapisi: Temel Esaslar
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sosyal Ritim Terapisi: Klinik İncelikler

Haluk Savaş
Nazan Aydın

 Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

WS: ÇALIŞTAY - JS: ORTAK PANEL
PD: Psikofarmakoloji Derneği - WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - BAP: British Association for Psychopharmacology
CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology
PABH: The Psychiatric Association of Bosnia-Herzegovina
Marce Society, IBM