8. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ
&
4. ULUSLARARASI ÇOCUK ve ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİSİ SEMPOZYUMU


20 Nisan Çarşamba 21 Nisan Perşembe 22 Nisan Cuma 23 Nisan Cumartesi 24 Nisan Pazar


21 NİSAN PERŞEMBE
  SALON 1 SALON 2 SALON 3
07:00 - 08.30      KURS 6

Çocuk ve Ergenlerde Uyku Bozuklukları
Moderatör:

Mücahit Öztürk

Konuşmacı Bilgileri

Çocuk ve ergenlerde uyku bozukluklarında tanı ve tedavisinde son gelişmeler: Çocuk ve ergenlerde uykunun değerlendirilmesi
Seçil Aydınöz


Çocuklarda uyku bozukluklarında tedavi yaklaşımları ve psikofarmakolojik tedavilerin uyku fizyolojisi üzerine etkileri
Özalp Ekinci

08:30 - 09:00  
09:00 - 10:30 ORTAK PANEL 1
(CCNP-PD-AsCNP)


Şizofreni: Molekülden Kliniğe

Moderatörler:
Serdar Dursun (PD-CCNP),
Yuan Hwa Chou (AsCNP)


Konuşmacı bilgileri

Şizofreni strüktürel mi, kimyasal bir bozukluk mu?
Özcan Uzun (PD)

Şizofreni etyopatogenezinde dopaminerjik düzensizlikler ile ilgili kanıtlar
Hüseyin Günay

Şizofreni etyopatogenezinde glutamaterrjik düzensizlikler ile ilgili kanıtlar
Feyza Arıcıoğlu (PD)


NMDA reseptor antikor ensefaliti; şizofreninin bir alt tipi mi?
Erdem Tüzün (Türkiye)

KONFERANS

Moderatör:
Oguz Omay (Marce Society)

Perinatal Psikiyatride belirleyici bir an: Doğum sonrası annenin yenidoğan bebeği ile duygusal bağ kurma bozuklukları
Ian Brockington (Marce Society)
PANEL 3

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Yeniler ve Az Bilinenler
Moderatörler:

Elvan İşeri,
Evren Tufan


DSM-5’te yeni bir klinik tanı: deri yolma bozukluğu
İpek Perçinel

Elektromanyetik uyaranların gelişen çocukların bilişsel süreçleri üzerinde etkili olabilir mi?
Fevziye Toros

Çocukluk çağı nöropsikiyatrik hastalıklarında inflamasyon yanıtı
Gonca Çelik


Çocuklarda cinsel kimlik hoşnutsuzluğunun “neden” ve “nasıl”ları
Ayşe Burcu Ayaz

Soru & Cevap

12:00 - 13:00  
13:00 - 14:30

ORTAK PANEL 2
(CCNP-CINP-WPA-BAP-PD)

İmmun Nörotransmitter Yollarla İlişkili ve Biomarker Enflamasyonuna Dayanan Afektif Bozuklukların Tanısal ve Prognostik Katmanlaşması
Moderatörler:

Danilo Arnone (UK),
Serdar Dursun (CCNP,TAP)


Majör depresif bozuklukların patofizyolojisinde kinürenin metabolitlerinin önemi
Brian Leonard (CINP)

İnsanın nörojenezinde enflamasyonun zararlı etkileri: Antidepresanlar eşit oranda yararlı mıdır?
Patricia A. Zunszain (BAP)

Enflamasyon biomarker tabloları kullanılan depresif hastaların sonuç tahmini ve stratifikasyonu
Angelos Halaris (WPA)

Depresyon ve bipolar bozukluğun tedavisi için yeni bir hedef olarak nöron ve glialar ile ileti sağlayan immun hücreleri arasındaki bağlantı
Feyza Arıcıoğlu (PD)

ORTAK PANEL 3
(PD-BDPD) 

Psikiyatri ve Psikoterapi Ne Kadar Bilimsel?
Moderatörler:

Murad Atmaca (PD),
Yasin Bez (PD)


Psikoterapi nörobilimle mi bilimselleşecek?
Hakan Türkçapar (PD-BDPD)

Psikoterapi: bilim mi, sanat mı?
Kemal Sayar (PD)

Psikoterapi uygulamalarında bilimsel paradigmalardan vazgeçilebilir mi?
Serhat Çıtak (PD)

Temel bilimlerden psikopatolojiye bağlamsal davranışçılık bize ne söyler?
K. Fatih Yavuz

Soru & Cevap

WS 3

Öğrenci ve Öğretmenlerin Ruh Sağlığı Farkındalıklarını Geliştirmek
Moderatör:

Bengi Semerci (PD)

Gençlerin ruh sağlığını iyileştirmek için öğrenci ve öğretmenlerin ruh sağlığı farkındalıklarını geliştirmek
Stan Kutcher,
Özlem Özcan

16:00 - 16:30  
16:30 - 18:00

ORTAK PANEL 4
(ACBP-BAP-CCNP-TAP)  

21. Yüzyılda Psikiyatrinin Yeniden Tanımlanması
Moderatörler:
Barbara Coffey (USA),
Hakan Türkçapar (PD-BDPD)


Bipolar bozukluk perspektifinden 21. yüzyılda psikiyatriyi yeniden tanımlama
Allan Young (BAP)

Bağımlılık için tanısal biyomarkerler: son gelişmeler
Andrew Greenshaw (CCNP)

DEHB’nin geleceğine yeni bakışlar
Bengi Semerci (PD)

Depresyonda nörobilimsel biyomarkerleri tedaviye cevabı tahminde kullanmak
Gökben Hızlı Sayar (PD)

Soru & Cevap

PANEL 11


Nöropsikiyatrik Hastalıkların Değerlendirilmesinde Yeni Metabolik ve Laboratuvar Yaklaşımlar
Moderatörler:

Erdinç Çakır, Cengiz Başoğlu

Nöropsikiyatrik hastalıklardaki bozulmuş folat ve B12 Vitamini metabolizmasının laboratuvar kanıtları
Ömer Özcan

Psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni bir araç; indüklenmiş pluripotent kök hücre
Erdinç Çakır

Beyin gelişimi ve işlevinde folat'ın rolü: otizmde folat reseptör otoantikorlarının etkileri
Osman Metin İpçioğlu (Turkey)

PANEL 12


Otizm Tedavisinde Konvansiyonel Psikofarmakolojinin Dışında Kalanlar
Moderatörler:

Fatih Ünal,
Sabri Hergüner


Otizm tedavisinde oksitosinin yeri: Teoriden pratiğe olgu örnekleriyle
Hatice Aksu


Otizm spektrum bozukluğunda alternatif tıp çalışmaları üzerine güncel bilgiler
İbrahim Selçuk Esin

Otizmde dil ve konuşma bozuklukları
Tülin Fidan

18:00 - 18:30  
18:30 - 20:00 ORTAK PANEL 5
(CINP-TAP-WPA)

Yeni Psikotrop İlaçlar için Olası bir Kaynak Olarak “Barsak-Beyin Ekseni”
Moderatörler:
Angelos Halaris (WPA),
Brian Leonard (CINP)


Yeni psikotrop ilaçlar olarak psikobiyotikler
Ted Dinan (UK)

Beyin sağlığının sürdürümü açısından prebiyotikler
Phil Burnett (UK)

Beyin hastalıklarında mikrobiyota-barsak-beyin ekseni
Gökben Hızlı Sayar (TAP)

Nöropsikiyatrik bozukluklarda dışkı mikrobiyota ekimi
Alper Evrensel (Türkiye)
WS 4

Bilişimsel (İşlemsel) Psikiyatri Kursu
Moderatörler:

M.Akif Ersoy (TAP),
Alp Üçok (Türkiye)

Bilişimsel (İşlemsel) Psikiyatri Kursu: Psikiyatristler İçin Pratik Bir Rehber
Andrew Greenshaw (CCNP)


WS 5

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Yataklı Servis Uygulamaları
Moderatör:

Bengi Semerci (PD)

Konuşmacı Bilgileri

Çocuk ve genç psikiyatrisi yataklı servis uygulamalarının incelikleri
Vinod Singaravelu (UK),

Çocuk ve genç psikiyatrisi yataklı servis uygulamalarının incelikler
Vahdet Görmez

Soru & Cevap


 Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

WS: ÇALIŞTAY - JS: ORTAK PANEL
PD: Psikofarmakoloji Derneği - WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - BAP: British Association for Psychopharmacology
CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology
PABH: The Psychiatric Association of Bosnia-Herzegovina
Marce Society, IBM