8. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ
&
4. ULUSLARARASI ÇOCUK ve ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİSİ SEMPOZYUMU


20 Nisan Çarşamba 21 Nisan Perşembe 22 Nisan Cuma 23 Nisan Cumartesi 24 Nisan Pazar

20 NİSAN ÇARŞAMBA
  SALON 1 SALON 2 SALON 3
12.30 - 14.30  KURS 1

Psikoterapi ve Farmakoterapi Birlikte Kullanımını İyileştirmek
Moderatör:
Hakan Türkçapar (PD-BDPD)

Konuşmacı Bilgileri

Psikoterapi ve farmakoterapinin birlikte kullanımına dair incelikler
Hakan Türkçapar (PD-BDPD)


Davranışçı yaklaşım, farmakoterapi uygulamalarımızı nasıl iyileştirebilir?
K. Fatih Yavuz

Soru & Cevap

KURS 2

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
Moderatör:

Özlem Özcan

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi: Terapistin teknisyen kimliği ve malzeme çantası
Vahdet Görmez
15:00 - 15:30 AÇILIŞ TÖRENİ


AÇILIŞ KONFERANSI


Moderatör: Kemal Sayar (PD)

Konuşmacı Bilgileri

Psikofarmakolojide İlerlemeler:
İleri Tanı Sistemleri ve Nörobilim Temelli Adlandırma


David Nutt (BAP)

15:30 - 16:00
16:30 - 17:00  
17.00 - 18.30 PANEL 1

Bipolar Bozukluk Depresif Epizot Tedavisinde Yeni Seçenekler
Moderatörler:

Numan Konuk (PD),
İbrahim Eren (PD)


Yakın zamanda FDA onayı alan ilaçlar: Lurasidon, carizapine ne gibi yenilikler getirdiler?
Ömer Yanartaş (PD)

Bipolar bozukluk tedavisinde nöromodülasyon tekniklerinin kullanımı
Gökben Hızlı Sayar (PD)

Omega 3, Metil folat ve SAM-e, N-Asetil Sistein, Tiroid hormonu
Selma Bozkurt Zincir (PD)

Soru & Cevap

PANEL 2

Detaylı İncelemelerle DEHB’de Değişik Yaklaşımlar
Moderatörler:
Tümer Türkbay,
M. Akif Ersoy


Konuşmacı Bilgileri

DEHB’de zaman algısı ve yönetimi
Ayhan Cöngöloğlu


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda işlevsellikte bozulma-yaşam kalitesi kavramlarının önemi
Mahmut Cem Tarakçıoğlu


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda demir ve ilişkili parametreler
Kemal Utku Yazıcı

DEHB’de kullanılan ilaçlarda farmakovijilans
Nagihan Saday Duman

DEHB'de kullanılan stimülan ilaç formları arasında etkinlik ve yan etki farklılıkları (OROS, Retard ve Kısa Etkili Form)
Nurullah Bolat

Soru & Cevap
 

WS 1

Psikoz Tedavisinde Psikoterapinin Yeri
Moderatör:

K. Fatih Yavuz

Konuşmacı Bilgileri

Kabul ve kararlılık terapisi (ACT) ve psikoza yaklaşımı
K. Fatih Yavuz


Psikozda kabul ve kararlılık terapisi (ACT) Teknikleri
Merve Terzioğlu

Psikozda kabul ve kararlılık terapisi (ACT) uygulamaları
Ahmet Nalbant

Soru & Cevap


 Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

WS: ÇALIŞTAY - JS: ORTAK PANEL
PD: Psikofarmakoloji Derneği - WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - BAP: British Association for Psychopharmacology
CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology
PABH: The Psychiatric Association of Bosnia-Herzegovina
Marce Society, IBM